Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği

-Kuruluş tarihi:2001

-Kurucu: Burhanettin Aydın

-Adres: Herforder Str

-Bielefeld-33602 Germany

 

-Medeni kanundaki dernekler yasasına uygun konumdadır.

-Karadeniz bölgesinin,dil,kültür ve geleneklerinin uyumunu desteklemek amaçlı bir dernektir.

 Amacına uygun olarak,organizasyonlar,seminer ve konserler düzenlenerek,hiçbir ticari amaç gütmeden,  tanıtım yapmaktadır.

-Gerçek kişiler,tüzel kişiler veya özel ya da kamu hukuku tüzel kişiler,dernek üyesi olabilir.

 Müracaatlarda,üyelik kararını Yönetim Kurulu alır.Yıllık aidatin ödendiği tarihle,üyelik baslar.  Ölüm veya üyelikten çıkma durumu,yönetim kuruluna yazılı  olarak verilir.  Üyelikten atılma durumuna ise, % de onayı ile,Genel Kurul karar verir.  Yıllık aidat miktarları ve ödeme dönemine,Yönetim Kurulu karar verir.

-Dernek,7 kişilik yönetim kurulundan oluşur ve başkan tarafından temsil edilir.

-Derneğin tüm faaliyetlerinden Yönetim Kurulu(başka birime görev devredilmediği sürece) sorumludur.

-Yönetim Kurulu,Genel Kurul tarafindan 3 yıllığına seçilir.

-Derneğin mali işleri,Yönetim Kurulu içinden seçilen bir muhasebeci ile yönetilir.

-Yönetim Kurulu, kararları başkan veya başkan yardımcısı ile toplantılarda alınır.

 Alınan kararlar için yazılı protokol tutulur ve toplantıyı yöneten tarafından imzalanır.

-Genel Kurul toplantılarinda,her üyenin bir oy hakkı vardır.Yıllık aidatlarını zamanında ödeyen üyeler,

 oy sahibidir.

-Olağan Genel Kurul,yılda en az bir defa,mümkünse yıl başlarında,üyelerin 1/3 i hazır

 bulunduğunda,başkan veya yoksa başkan yardımcısı tarafından yönetilerek toplanır ve kararlarını alır.

-Dernek,Genel Kurul tarafından seçilen,iki denetçi tarafından denetlenir ve raporlarını sorumlu oldukları

 Genel Kurula verir.

-Derneğin gelirleri,amaç kapsamlı bağıslar,hizmet karsılığı alınan ücretler ve organizasyon gelirleridir.

-Üyelerin veya dernek birimlerinin kisisel sorumluluğu yoktur.

-Dernek sadece,Genel Kurula katilan 2/3 çogunlukla veya vekaletnameleri ile fesh edilebilir.

Saygılarımla

Yönetim Kurulu.Dernek Üyelik Formu
Tikla İndir
Üyelik ve Üye Kayıt Formu.rar (340.64KB)
Dernek Üyelik Formu
Tikla İndir
Üyelik ve Üye Kayıt Formu.rar (340.64KB)